سایت جدید نیکی های کوچک

 

 دوستان و همراهان گرامی "نیکی های کوچک" به اطلاع شما میرسانیم که وب سایت جدید گروه مدتي است راه اندازی شده است.

لطفا از سایت جدید بازدید فرمایید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

WWW.NIKIHA.ORG

شعر

            از محبت تلخها شیرین شود

                                       وز محبت مسها زرین شود


            از محبت دردها صافی شود

                                          وز محبت دردها شافی شود


            از محبت خارها گل میشود

                                             وز محبت سرکه ها مل میشود


            از محبت دار تختی میشود

                                       وز محبت بار تختی میشود


            از محبت سجن گلشن میشود

                                            بی محبت روضه گلخن میشود


            از محبت نار نوری میشود

                                         وز محبت دیو حوری میشود


            از محبت سنگ روغن میشود

                                         بی محبت موم آهن میشود


            از محبت حزن شادی میشود

                                          وز محبت غول هادی میشود


            از محبت نیش نوشی میشود

                                             وز محبت شیر موشی میشود


            از محبت سقم صحت میشود

                                           وز محبت قهر رحمت میشود


            از محبت مرده زنده میشود

                                            وز محبت شاه بنده می شود


            از محبت گردد او محبوب حق

                                                گرچه طالب بود شد مطلوب حق


                                               

                                                                                                                           مولویPoem


موزه صلح تهران

حاضرین در سایت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم